Daginstitutioner

Vores børn opholder sig en stor del af deres liv indendørs i vuggestuer, børnehaver og på fritidshjem.

Der er imidlertid flere aktiviteter i daginstitutioner, der kan forurene luften til problematiske niveauer. Hvis personalet er opmærksomt, så kan forureningen oftest nedbringes væsentligt via små adfærdsændringer.

Madlavning, bålaktiviteter og stearinlys kan give høj partikelforurening i institutioner. Partikelforurening øger risikoen for luftvejslidelser og andre alvorlige sygdomme hos børn. Læs mere om partikelforurening

Frigivelse af skadelige kemikalier fra rengøringsmidler, maling, inventar, legetøj, byggematerialer m.v. kan give høj luftforurening, der kan øge risikoen for allergier og andre alvorlige sygdomme hos børn. Læs mere om kemikalier

Børn og voksne udånder kuldioxid (CO2) og vanddamp, når de trækker vejret. Et højt indhold af CO2 er et tegn på, at der ikke er frisk luft i institutionen, hvilket øger risikoen for hovedpine og træthed. Et højt fugtindhold i institutionen øger risikoen for skimmelsvamp og husstøvmider, der kan forårsage alvorlig allergi hos børn. Læs mere om kuldioxid (CO2) og vanddamp

Radon er en naturlig radioaktiv luftart, som trænger ind i bygninger fra undergrunden gennem utætheder i fundamentet. Radon forøger muligvis risikoen for kræft (leukæmi) hos børn. Læs mere om radon

Forurenet udeluft fra vejtrafik, brændeovne eller bål, dieseltog m.v. kan forurene institutioners indeklima. Særligt når vinduer og døre åbnes, eller hvis institutionsbygningerne har mekanisk ventilation, der suger forureningen ind udefra. Læs mere om forurening fra udeluft

Vi kan udføre en vurdering/måling af luftkvaliteten, hvis du er i tvivl. Skriv til Kåre: kaare@godtindeklima.nu

Sidebar