Din bolig

Vi opholder os størstedelen af livet i vores bolig. Det er derfor vigtigt at have en god luftkvalitet.

Der er imidlertid mange aktiviteter i vores boliger, der forurener luften til problematiske niveauer. Heldigvis kan forureningen oftest nedbringes væsentligt via mindre ændringer i vores hverdag.

Rygning, madlavning, brændefyring og stearinlys kan give høj partikelforurening i din bolig. Forureningen øger risikoen for kræft, blodpropper, hjertekarsygdomme, luftvejslidelser, allergiske reaktioner og andre alvorlige sygdomme. Læs mere om partikelforurening

Frigivelse af skadelige kemikalier fra rengøringsmidler, maling, inventar, legetøj, byggematerialer m.v. kan forurene indeklimaet. Det kan give mindre gener som hovedpine, men kan også øge risikoen for kræft, allergier og andre alvorlige sygdomme. Læs mere om kemikalier

Vi mennesker udånder kuldioxid (CO2) og vanddamp, når vi trækker vejret. Tørring af vasketøj samt bad og madlavning øger ligeledes luftfugtigheden. Et højt indhold af CO2 i indeklimaet er et tegn på, at der ikke er nok frisk luft i boligen, hvilket øger risikoen for hovedpine, træthed og koncentrationsbesvær. Et højt fugtindhold øger risikoen for skimmelsvamp og husstøvmider, der kan forårsage alvorlige allergiske reaktioner. Læs mere om kuldioxid (CO2) og vanddamp

Radon er en naturligt forekommende radioaktiv luftart, som trænger ind i vores boliger fra undergrunden gennem utætheder i fundamentet. Radon øger risikoen for lungekræft (særligt hos eksisterende og tidligere rygere) og forøger muligvis risikoen for kræft (leukæmi) hos børn. Læs mere om radon

Forurenet udeluft fra vejtrafik, brænderøg, dieseltog, krydstogtskibe, gylletanke m.v. kan forurene boligens indeklima. Særligt når vinduer åbnes, eller hvis boligerne har mekanisk ventilation, der suger forureningen ind udefra. Læs mere om forurening fra udeluft

Sidebar