Skoler og undervisningsinstitutioner

God luftkvalitet i skoler og andre undervisningsinstitutioner øger trivslen og indlæringsevnen.

Der er imidlertid flere ting, der kan forurene luften til problematiske niveauer. Hvis personalet og eleverne er opmærksomme, så kan forureningen oftest nedbringes væsentligt via små adfærdsændringer.

Frigivelse af skadelige kemikalier fra rengøringsmidler, maling, inventar, byggematerialer m.v. kan give høj luftforurening, der kan øge risikoen for allergier og andre alvorlige sygdomme. Læs mere om kemikalier

Mennesker udånder kuldioxid (CO2) og vanddamp, når de trækker vejret. Et højt indhold af CO2 er et tegn på, at der ikke er nok frisk luft i lokalet. Det øger risikoen for hovedpine og træthed, og reducerer samtidig indlæringsevnen. Et højt fugtindhold i lokalet øger risikoen for skimmelsvamp, der kan forårsage alvorlig allergi hos personale og elever. Læs mere om kuldioxid (CO2) og vanddamp

Forurenet udeluft fra vejtrafik, brænderøg, dieseltog m.v. kan forurene indeklimaet. Særligt når vinduerne er åbne, eller hvis bygningerne har mekanisk ventilation, der suger forureningen ind udefra. Læs mere om forurening fra udeluft

Vi kan udføre en vurdering/måling af luftkvaliteten, hvis du er i tvivl. Skriv til Kåre: kaare@godtindeklima.nu

Sidebar